Przemienniki

Przemiennik amatorski (ang. Repeater) – urządzenie nadawczo-odbiorcze pracujące w zakresie fal UKF, którego praca polega na odbiorze słabych sygnałów i ich retransmisji z wyższą mocą lub wyższym poziomem, co w rezultacie umożliwia znaczne zwiększenie zasięgu radiostacji zainstalowanych w samochodach i radiostacji przenośnych (radiotelefonów).

Przemienniki instalowane są w wysokich miejscach (kominy, szczyty gór). Często, aby móc skorzystać z przemiennika należy go „otworzyć” czyli uruchomić przy pomocy sygnału akustycznego o częstotliwości 1750 Hz, sygnałem podnośnej CTCSS o częstotliwości (67-257 Hz) właściwej dla danego przemiennika lub za pomocą wysłania jednego z tonów DTMF. Urządzenia fabryczne zwykle są wyposażone w generator tonów.

Poza przemiennikami analogowymi, pracującymi w emisji FM i służącymi do retransmisji głosu, używane są także przemienniki:

ATV służące do retransmisji analogowej fonii i wizji;
przemienniki pracujące w standardzie D-STAR służące do retransmisji cyfrowej fonii i danych;
przemienniki cyfrowe (ang. Digipeater – od Digital Repeater) służące jako węzły Packet Radio.
Za przemiennik można także częściowo uznać linki sieci Echolink, które pozwalają na komunikację na większe odległości przy użyciu Internetu.

Każdy przemiennik posiada swój znak. Przemienniki analogowe często na początku swojej transmisji podają tzw. znamiennik, czyli informację o znaku wywoławczym przemiennika i czasem także o jego lokalizacji w postaci QTH locatora. Znamiennik jest nadawany przy użyciu alfabetu Morse’a lub odtwarzany z uprzednio przygotowanego komunikatu lektora zaraz po jego uruchomieniu.