Personer anvander ordet „relation” vanligt samt verkar innehava nagon universell definition

Personer anvander ordet „relation” vanligt samt verkar innehava nagon universell definition

I verkligheten omfattar ordet ett mangd annorlunda typer bruten manskliga anslutningar, bade romantiska sam icke-romantiska, sam chansen befinner sig bamse att inte ett par manniskor delar ackurat samma medkansla for hur sa sasom definierar ett kondition.

Nagon samband befinner si vilken typ itu tankeban alternativ anknytning sasom helst mellan personer, vare sig det ar intimt, platoniskt, br alternativ icke-br. Generellt nar manniskor pratar forsavitt „att befinna i en forhallande”, det term hanvisar till nago bestamd ganska av romantisk forhallande involverar emotionell samt kroppslig intimitet, sake grad av fortskridande deltagande samt monogami (dvs romantisk sam erotisk exklusivitet, darbort medlemmar inte ager den har typen bruten forhalland tillsamman e annan).

  • 1 Olika typer av relationer
  • 1.1 seriost kondition
  • 1.2 forhalland inte med etiketter
  • 1.3 vidga relationer
  • 1.4 medberoende relationer
  • 1.5 Giftiga forhallanden

allvarligt kondition

I parsammanhang betyder frasen „i ett kondition” generellt att existera i en langvarigt, engagerat romantiskt karleksforbindelse. En hangiven forhalland befinner sig nagon dar tvenne eller atskilliga mannisko befinner si overens fortga i en forhalland mirake overskadlig framtid. Det befinner si underforstatt att de tva kommer att fortga att betala tid tillsammans, tjanstgora for att utveckla sin forhalland tillsamman varandra samt fortga att bevara sin forbindelse.

Persone i engagerade relationer kan selektera att anvanda identifierare sasom pojkvan, tje eller ansenlig annan darfor att ange deras forhalland mot andra. I traditionella monogama forhallanden, att befinna i ett karleksforbindelse medfo aven att tva kommer att existera romantiska sam sexuellt exklusiva, det vill anfora dom kommer ick att innehava markli andra romantiska alternativ sexuella partners ann sig sjalva.

I icke-monogama relationer kravs icke exklusivitet. Gifte befinner sig nagon mall bruten engagerad forhalland darborta tva allmant samtycker mot att stoppa sammanlagt och bildar nagon juridiskt forpliktand forbund.

forhalland utan etiketter

Nagon situation ar ett romantiskt forhallande sasom ej har definierats uttryckligen, normalt som standard. Relationen kan tillverka massa bruten synonym egenskaper som nago engagerad samband, andock dom inblandade personerna inneha alldeles lat inte flit kraftig etiketter gallande det, antingen darfor at slingra att overkomplicera don, darfor at dom aven fortsattningsvis kommer kungen hur sa de vill innehava fran varandra, eller darfor at dom befinner si for undsattning darfor at gora sig.

Over la sett tenderar situationerna att hava mer kanslomassigt deltagande an ett scenario tillsamman vanner tillsamman formaner, andock ej do explicita romantiska kanslorna och engagemanget i ett engagerat kondition. Samtidigt etikettlosa relationer funka eminent forut somliga personer, det hander mestadel eftersom de ett par personerna mycket icke befinner si kungen likadan sida forsavitt va dom vill alternativ darfor at forhallandet skal vara nog fotografi for att det ick spelar e flygplansrullning.

oppna relationer

Ett offentligt forhallande befinner si ett ganska fran konsensus, icke-monogam samband darborta ett alternativ flertal partners age sex eller ar involverade med andra manniskor. Bagge personerna ar overens forsavitt att alska med tillsammans andra manniskor i e fritt kondition skada kan hava somlig villkor alternativt begransningar.

Inleda relationer kan handa i all typer itu romantiska relationer, vare sig det befinner si temporar, hyllnin eller aktenskap. Sadana relationer kan innehava fordelar, medraknad utokad erotis oberoend, sam faror sasom svartsjuka sam emotionel ont. Vidga relationer ar mer framgangsrika nar partner satter personliga granser, kanslomassiga samt sexuella, samt klargjort prat forsvinna emotioner sam behov tillsammans varandra.

Bringa relationer befinner sig en design bruten konsensuell icke-monogami. Ehuru det finns nago forstahand emotionell och ofta fysisk koppling emella de tva personerna i forhallandet, ar do omsesidigt overens om att vara intima tillsammans andra utstott forhallandet.

medberoende relationer

Ett medberoende affar befinner sig nagon typ itu dysfunktionell och obalanserad forhalland dar ett delagare ager en kanslomassigt, fysiskt alternativ mentalt avhangig den andra personen. Det befinner sig likasa normalt att bada personerna i relationen befinner si omsesidigt avhangi varandra. Bagg kan turas forsavit att gestalta rollen som vaktmastare, vaxelvis emella vardgivare samt patien.

  • Spela saso sensor medans saken da andra personen agerar som mottagare
  • Astadkomme allting ni kan darfor at slingra konflikter tillsamman saken dar andra personen.
  • Kanner att herre maste bedj forsavitt tillstan darfor att gora don

Skada all medberoende relationer befinner sig icke desamma. Dom kan vaxla hur sa innefatt svarighetsgrad. Medberoende kan affektera allihopa skild typer itu relationer. Denna cirka bruten forhallande befinner sig samkonstruerad.

under tiden en partner kan forefalla mer „behovande”, kan den andra partnern uppleva sig mer komfortabel att behovas. E som befinner sig mer komfortabel med att behovas, t.ex. ni kan slingra att koncentrer villig dina egna behov att selektera nagon delagare som standigt behover det.

Giftiga forhallanden

Ett giftigt kondition befinner si all typer fran mellanmanskliga relationer dar ditt kanslomassiga, fysiska eller psykologiska valmaende undergravs alternativ hotas kungen nagot taktik. Sadana relationer tillat dej ofta att skammas, forodmjukad, missforstadd alternativ inte med stod. Alla typer bruten relationer kan befinna giftiga, medraknad frandskap, familjerelationer, romantiska relationer eller arbetsrelationer.

Av och till lirar allihopa i en karleksforbindelse nago betydelse for att alstra denna toxicitet. Till exempel kan du tillfora toxicitet forsavitt partners genomgaend befinner sig obehagliga, kritiska, osakra samt negativa.

I andra fall kan en manniska i ett affar uppfor villig ett fason som skapar giftiga emotioner. Det ha kan befinna flit skad i andra baisse nog persone ick fullkomligt begriper hurda deras glos Bangladesh kvinnlig alternativt handlingar paverkar andra folk. Eftersom sina forr erfarenheter fran relationer, ofta hemma nedanfor uppvaxten, nog de ick vet nagot annat fason att handling och prata.

Det har skapar ick enbart missnoje: giftiga relationer kan serios bearbeta halsan. Jakt orsakad itu negativa relationer inneha till exempel nago bums influen kungen kardiovaskular halsa. Att kanna sig isolerad samt missforstadd i ett kondition kan aven utmynna ensamhet, vilket har visat sig innehava skadliga effekter pa bade kroppslig sam mental valbefinnande.

Giftiga relationer kan existera stressande, skadliga samt till sam tillsamman skymflig. Ifall ni inneha nagon sur forhalland med en i ditt leva, gno med att skapa starka granser darfor att bevaka de jag. Tilltal en mentalvardspersonal alternativ overvag att fullborda forhallandet forsavit det skadar dej.