Розпорядження Громадської Ради При Звенигородській Райдержадміністрації За 2021 Рік Звенигородська Районна Державна Адміністрація

Громадська рада при Покровській районній державній адміністрації (далі – громадська рада) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом, утвореним для сприяння участі громадськості у формуванні та реалізації державної, регіональної політики. Кожен громадянин, який бере участь в рейтинговому електронному голосуванні, може проголосувати лише один раз та за ту кількість кандидатів до складу громадської ради, що визначена ініціативною групою як кількісний склад громадської ради. Кількісний склад ініціативної групи не може становити більше ніж вісім осіб і формується на паритетних засадах із представників органу виконавчої влади та представників інститутів громадянського суспільства. Якщо при органі виконавчої влади вже утворена громадська рада і її повноваження не були припинені достроково, ініціативна група утворюється органом виконавчої влади не пізніше ніж за 60 календарних днів до закінчення її повноважень. Повноваження голови громадської ради припиняються за рішенням громадської ради у разі подання ним відповідної заяви, припинення його членства у раді, у разі висловлення йому недовіри громадською радою, а також у випадках, передбачених Положенням про громадську раду.

Участь у засіданні взяли члени громадської ради, перший заступник голови райдержадміністрації Юліан Таранчук, голова районної ради Василь Хмілевський, завідувач районного сектору Державної міграційної служби України у Волинській області Світлана Іващук, депутати районної та міської рад, керівники окремих структурних підрозділів райдержадміністрації, представники ЗМІ. 3.three До складу громадської ради може бути обрано не більше ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства. Кількість членів громадської ради визначається установчими зборами. Членство в громадській раді є індивідуальним. Якщо за підсумками рейтингового голосування на установчих зборах або рейтингового електронного голосування кількість кандидатів до складу громадської ради перевищує визначений ініціативною групою кількісний склад громадської ради, серед кандидатів, які набрали однакову найменшу кількість голосів, у той самий спосіб проводиться повторне рейтингове голосування. Рейтингове електронне голосування за кандидатів до складу громадської ради здійснюється протягом строку, визначеного органом виконавчої влади, але не менше трьох діб без перерви.

громадська рада при райдержадміністрації

Долучайтесь у новому форматі до ІХ Всеукраїнського форуму взаємодії… 2.6 Громадська рада має бланк зі своїм найменуванням. Громадська рада може мати бланк із своїм найменуванням. В Єдиному громадська організація державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; в інших відкритих джерелах. Прізвище, ім’я, електронна адреса, номер телефону відповідальної особи.

Громадська Рада Окреслила План Діяльності На Наступний Рік

Усі допущені представники інститутів громадянського суспільства та запрошені повинні бути в захисних масках. Обрання складу громадської ради при райдержадміністрації. Річний план роботи громадської ради та звіт про його виконання оприлюднюються на офіційному веб-сайті райдержадміністрації та в інший прийнятний спосіб. У разі припинення повноважень голови громадської ради до обрання нового голови його обов’язки виконує визначений рішенням громадської ради заступник голови громадської ради, якщо інше не передбачено її рішенням.

Відділ Містобудування Та Архітектури

5.18 Основною формою роботи громадської ради є засідання, що проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на квартал. Позачергові засідання громадської ради можуть скликатися за ініціативою однієї третини загального складу її членів. Порядок формування, кількість та напрямки роботи цих органів визначаються Радою. У разі незгоди з прийнятим рішенням висловлювати власну думку, що долучається до протоколу засідання громадської ради або її робочого органу, членом якого є конкретна особа. three.2 Склад громадської ради формується на установчих зборах за участі представників інститутів громадянського суспільства шляхом рейтингового голосування за кандидатури, які добровільно заявили про бажання брати участь у роботі громадської ради та внесені інститутами громадянського суспільства. 1.5 Це Положення розроблено на основі Типового положення про громадську раду при Рівненській обласній державній адміністрації, при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, у м.

До складу Громадської ради можуть бути обрані представники громадських об’єднань, релігійних, благодійних організацій, творчих, професійних спілок та їх об’єднань, асоціацій, організацій роботодавців та їх об’єднань, недержавних засобів масової інформації, які зареєстровані в установленому порядку і проводять діяльність на території України. 5.5 Заступник (заступники) голови громадської ради обирається з числа членів ради шляхом рейтингового голосування. Заступник (заступники) виконує функції, покладені на нього громадською радою.

Приймання заяв для участі в установчих зборах або рейтинговому електронному голосуванні завершується за 30 календарних днів до дати їх проведення. Кількісний склад громадської ради визначається утвореною органом виконавчої влади, відповідно до пункту 8 Типового положення, ініціативною групою та не може становити більше ніж 35 осіб. Позачергові засідання громадської ради можуть скликатися за ініціативою голови громадської ради, голови райдержадміністрації або однієї третини загального складу її членів. Приймання заяв для участі в установчих зборах припиняється за 30 календарних днів до їх проведення. Як повідомила начальник відділу фінансів Конотопської районної державної адміністрації Марина ПАНЧЕНКО, формування загального фонду районного бюджету здійснено за рахунок доходів передбачених статтею 641 Бюджетного кодексу України.

Адже воно просторе та зручне як для працівників так і для людей. Інші питання організації та порядку діяльності громадської ради. Виконує інші функції відповідно до покладених на громадську раду завдань і доручень ради. 10) здійснює діяльність в інших формах, що сприяє виконанню її завдань і не суперечить законодавству України.